close

Главната дејност на претпријатието Медис е медицински маркетинг. На подрачјето за промоција и информирање за лекови, Медис е најголемо независно претпријатие на подрачјето на Средна и Југоисточна Европа.

За Медис

За две децении прераснавме во успешна меѓународна компанија со повеќе од 200 вработени.

Визија и вредности

Ние сме добри претприемачи кои се грижат за иднината.

Пазари

Групацијата Медис е присутна во повеќе од 10 држави на подрачјето на Средна Европа и Балканот.

Медисови Е–новости
Изјавувам дека сум запознаен со Правилникот за заштита на правото на приватност.