close
Почетна > Претпријатие > Основни податоци

Основни податоци

Име на претпријатието: МЕДИС, Претставништво Скопје, Република Македонија
Локација на канцеларија: Ул. Вељко Влаховиќ бр.4/1-1, 1000 Скопје
Телефон:
Телефакс:
Е-адреса:
+386 1 589 6900
+386 1 561 2119
info@medis.mk
Даночен број на претпријатието:
Трансакциска сметка:
 
   

Основни податоци за претпријатието

Медисови Е–новости
Изјавувам дека сум запознаен со Правилникот за заштита на правото на приватност.