close
Почетна > Претпријатие > Визија и вредности

Визија и вредности

Медисови здрави вредности

  • Добри сме претприемачи кои се грижат за иднината.
  • Формираме екипи на надарени и задоволни вработени од различни струки.
  • Нудиме добро организирана и стимулативна работна средина со добри меѓучовечки односи.
  • Се грижиме за своите клиенти и секогаш се обидуваме да ги надминеме нивните очекувања.
  • Работиме многу, но паметно; сакаме да го надминеме тоа што веќе сме го постигнале.
  • Ги почитуваме нашите партнери и со својата интензивна работа им осигуруваме успех.
  • Негуваме позитивен однос кон природата, како и кон работната и локалната средина.

Наша визија е да станеме и останеме водечко независно претпријатие за маркетинг и продажба на фармацевтски производи во Средна и Југоисточна Европа

Медисови Е–новости
Изјавувам дека сум запознаен со Правилникот за заштита на правото на приватност.