close
Почетна > Производи > Без рецепт

    Без рецепт

    Пред употреба внимателно прочитајте го упатството за лекот или медицинскиот производ.За информации во врска со индикациите, мерките на претпазливост и несаканите ефекти прашајте го својот лекар или фармацефт.

    Медисови Е–новости
    Изјавувам дека сум запознаен со Правилникот за заштита на правото на приватност.