close
Почетна > Вработени > Едукација

Едукација

Програмите за обука се смислено прилагодени на барањата на работното место, некои од нив на некој начин станаа стандард за квалитет. На редовните годишни разговори во октомври и ноември ја планираме едукацијата за следната година, при што внимаваме на индивидуалните потреби и желби на вработените, нивните предзнаења и амбиции.

Од секој вработен очекуваме најпрво да ги изнесе своите желби, а ние во текот на годината сме му на располагање за совети, дополонителни предлози и поттик да ги исполни своите планови. Уште позадоволни сме ако ги надмине своите планови.

Нашите вработени секоја година се образоваат од разни стручни подрачја како што се: the Pharma Business Development, the Pharma Brand Planning Course, the Pharma Forecasting Course, Marketing Excellence Training, и подрачјата за раководење (Leadership for Managers, Leading Internationaly Remote Teams, Young Managers Program, Finances for Non-Financials, Human Resource Management).

Многу внимание посветуваме и на едуцирањето на вработените. Будно го следиме развојот на кариерата на секој вработен и постојано бараме прилики за понатамошен развој.

Медисови Е–новости
Изјавувам дека сум запознаен со Правилникот за заштита на правото на приватност.