close
Почетна > За медиуми

За медиуме

Логотип Медис

[.JPG, 48 Kb]

Магацин во Словенија - однадвор

[.JPG, 2 Mb]

Irena Eftimova

Извршна директорка на Медис Претставништво Македонија

[.JPG, 284 Kb]

Контакт

T +386 1 589 69 99
F +386 1 561 21 19
pr(at)medis.si

Материјали со слики

Сите фотографии и графики објавени на интернет страната на www.medis.mk, се сопственост на претпријатието Медис, д.о.о.
Дозволена е употреба само за уреднички цели со наведување на изворот (© Медис, д.о.о.).

» Услови на користење

Медисови Е–новости
Изјавувам дека сум запознаен со Правилникот за заштита на правото на приватност.